Janusinfo Region Stockholm logga

aklidinium (Eklira Genuair)

Expertgruppen för lung- och allergisjukdomar

Motivering

Aklidinium har dokumenterad effekt på symptom och livskvalitet men dokumentationen av effekt på exacerbationer är sparsam. Det finns andra LAMA med väl dokumenterad effekt på exacerbationer. Aklidinium har en effektduration på 12 timmar och doseras därför två gånger per dag. Därför upptas inte Eklira Genair på Kloka listan.

Referenser

 1. Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation vid KOL. Läkemedelsverket
  Länk till annan webbplats.
 2. CHMP assessment report Eklira Genuair EMA/CHMP/169578/2012. EMA
  Länk till annan webbplats.
 3. The Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) 2020. GOLD
  Länk till annan webbplats.
 4. Ni H, Soe Z, Moe S. Aclidinium bromide for stable chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev. 2014;(9):CD010509. PubMed
  Länk till annan webbplats.
 5. SPC Eklira oktober 2018. FASS
  Länk till annan webbplats.
 6. D'Urzo AD, Kardos P, Wiseman R. Practical considerations when prescribing a long-acting muscarinic antagonist for patients with COPD. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2018 Apr 4;13:1089-1104. PubMed Länk till annan webbplats.
Senast uppdaterad: 8 februari 2022