Janusinfo Region Stockholm logga

beklometason + formoterol (Innovair (Astma))

Expertgruppen för lung- och allergisjukdomar

Motivering

Expertgruppen rekommenderar i första hand pulverinhalatorer. Eftersom expertgruppens rekommendation av sprayberedning med fast kombination inhalationssteroid och långverkande beta-2-stimulerare gäller från 12 års ålder och dosering och dokumentation för effekt och säkerhet finns för Innovair spray först från 18 års ålder vid astma upptas inte Innovair spray på denna indikation

Beklometason och formoterol är miljöklassificerade.

Referenser

  1. Müller V, Gálffy G, Eszes N, Losonczy G, Bizzi A, Nicolini G et al. Asthma control in patients receiving inhaled corticosteroid and long-acting beta2-agonist fixed combinations. A real-life study comparing dry powder inhalers and a pressurized metered dose inhaler extrafine formulation. BMC Pulm Med. 2011;11:40. PubMed
    Länk till annan webbplats.
  2. Papi A, Paggiaro PL, Nicolini G, Vignola AM, Fabbri LM. Beclomethasone/formoterol versus budesonide/formoterol combination therapy in asthma. Eur Respir J. 2007;29:682-9. PubMed
    Länk till annan webbplats.
  3. Papi A, Paggiaro PL, Nicolini G, Vignola AM, Fabbri LM. Beclomethasone/formoterol vs fluticasone/salmeterol inhaled combination in moderate to severe asthma. 2007;62:1182-8. PubMed
    Länk till annan webbplats.
  4. Global Strategy for Asthma Management and Prevention, Global Initiative for Asthma 2020. GINA Länk till annan webbplats.
Senast uppdaterad: 8 februari 2022