Janusinfo Region Stockholm logga

beklometason + formoterol (Innovair (KOL))

Expertgruppen för lung- och allergisjukdomar

Motivering

Expertgruppen förordar generellt pulverinhalatorer.

Innovair spray innehåller substanserna formoterol och beklometason. Substanskombinationen salmeterol och flutikason har bättre dokumentation vid KOL varför Innovair inte upptas på Kloka listan.

Beklometason och formoterol är miljöklassificerade.

Referenser

Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation vid KOL. Läkemedelsverket Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 8 februari 2022