Janusinfo Region Stockholm logga

budesonid + formoterol (Symbicort spray)

Expertgruppen för lung- och allergisjukdomar

Motivering

Symbicort spray finns endast godkänd på KOL-indikation och finns endast i en styrka.

Senast uppdaterad: 8 februari 2022