Janusinfo Region Stockholm logga

flutikason + salmeterol (Aerivio Spiromax)

Expertgruppen för lung- och allergisjukdomar

Motivering

Det finns inga publicerade kliniska studier som styrker att inhalatorn ger fördelar jämfört med inhalatorer som redan finns på Kloka listan. Aerivio Spiromax upptas därför inte på Kloka listan.

 

Senast uppdaterad: 8 februari 2022