Janusinfo Region Stockholm logga

flutikason + vilanterol (Relvar Ellipta (Astma))

Expertgruppen för lung- och allergisjukdomar

Motivering

Fast kombination av flutikasonfuroat och vilanterol. Elliptainhalatorn är varken möjlig att använda på de två första stegen i behandlingstrappan för astma eller för administrering av kortverkande beta-2-agonist.

Läkemedlet är förbjudet enligt idrottens dopningsregler.

Relvar Ellipta har ett högre pris än andra fasta kombinationer av inhalationssteroid och långverkande beta-2-agonist.

Relvar Ellipta upptas därför inte på Kloka listan.

Referenser

  1. Dwan K, Milan SJ, Bax L, Walters N, Powell C. Vilanterol and fluticasone furoate for asthma. Cochrane Database Syst Rev 2016;9. Art.No.:CD010758. PubMed Länk till annan webbplats.
  2. Wadas dopinglista. Riksidrottsförbundet Länk till annan webbplats.
Senast uppdaterad: 8 februari 2022