Janusinfo Region Stockholm logga

flutikason + vilanterol (Relvar Ellipta (KOL))

Expertgruppen för lung- och allergisjukdomar

Motivering

Det finns i dagsläget inga publicerade studier som visar att Relvar är säkrare och/eller effektivare än andra fasta kombinationer av inhalationssteroid och långverkande beta-2-stimulerare vid astma eller KOL. Vid KOL är det enligt nuvarande riktlinjer endast en liten grupp patienter som ska behandlas med denna typ av läkemedel, då inhalationssteroider förefaller öka risken för lunginflammation vid KOL. För de KOL-patienter som behöver ICS i pulverinhalator rekommenderas fast trippelkombination.

Vid astmabehandling är det en nackdel att Relvar saknar indikation och publicerad dokumentation för barn under 12 år. Kortverkande luftrörsvidgare att ta vid behov finns inte tillgänglig i Ellipta-inhalatorn, varför astmapatienterna behöver lära sig ytterligare inhalatorer, vilket också är en nackdel jämfört med vissa andra inhalatorer med fasta kombinationer av inhalationssteroider och långverkande beta-2-stimulerare. Relvar Ellipta upptas därför inte på Kloka listan.

Flutikasonfuroat Länk till annan webbplats. och vilanterol Länk till annan webbplats. är miljöklassifierade.

Referenser

 1. Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation vid KOL. Läkemedelsverket
  Länk till annan webbplats.
 2. Asthma: fluticasone furoate/vilanterol, NICE advice ESNM34. NICE
  Länk till annan webbplats.
 3. The Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) 2020. GOLD
  Länk till annan webbplats.
 4. Dwan K, Milan SJ, Bax L, Walters N. Powell C. Vilanterol och fluticasone furoate for asthma. Cochrane Database Syst Rev. 2016;9:CD010758. PubMed
  Länk till annan webbplats.
 5. Vilanterol and fluticasone (Relvar Elipta). Asthma adn COPD: yet another beta-2 agonist and corticosterodi combination. Prescrire Int. 2006;25(170):94. PubMed
  Länk till annan webbplats.
 6. Oba Y, Lone NA. Comparative efficacy of inhaled corticosteroid and long-acting beta agonist combinations in preventing COPD exacerbations: a bayesian network meta-analysis. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2014;9:469–79. PubMed
  Länk till annan webbplats.
 7. Svedsater H, Stynes G, Wex J, Frith L, Leather D, Castelnuovo E et al. Once-daily fluticasone furoate/vilanterol versus twice daily combination therapies in asthma-mixed treatment comparisons of clinical efficacy. Asthma Res Pract. 2016;2:4. PubMed Länk till annan webbplats.
Senast uppdaterad: 8 februari 2022