Janusinfo Region Stockholm logga

formoterol + budesonid (DuoResp Spiromax)

Expertgruppen för lung- och allergisjukdomar

Motivering

Det finns inga publicerade kliniska studier som styrker att inhalatorn ger fördelar jämfört med inhalatorer som redan finns på Kloka listan. DuoResp Spiromax upptas därför inte på Kloka listan.

Referenser

  1. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD)2020. GOLD Länk till annan webbplats.
  2. Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation vid KOL. Läkemedelsverket Länk till annan webbplats.
Senast uppdaterad: 8 februari 2022