Janusinfo Region Stockholm logga

mirabegron (Betmiga)

Expertgruppen för urinvägssjukdomar

Motivering

Effekten av mirabegron på urinträngningar och trängningsinkontinens ter sig jämförbar med effekten av tolterodin och solifenacin, men det saknas adekvata jämförande head-to-head-effektstudier med placebokontroll för båda könen.

Mirabegron har betydligt färre antikolinerga biverkningar än tolterodin men däremot bör patienter med mirabegron regelbundet kontrollera blodtrycket under hela behandlingstiden med tanke på risken för blodtrycksstegring.

Resultatet av expertgruppens nytta-riskbedömning för mirabegron jämfört med tolterodin kan inte motivera mirabegrons betydligt högre pris. Betmiga (mirabegron) upptas inte till Kloka listan 2022.

Mirabegron Länk till annan webbplats. är miljöklassificerat.

Referenser

 1. Maman K, Aballea S, Nazir J, Desroziers K, Neine ME, Siddiqui E, Odeyemi I, Hakimi Z. Comparative efficacy and safety of medical treatments for the management of overactive bladder: a systematic literature review and mixed treatment comparison. Eur Urol. 2014 Apr;65(4):755-65. PubMed
  Länk till annan webbplats.
 2. Tubaro A, De Nunzio C. Words of wisdom. Re: Comparative efficacy and safety of medical treatments for the management of overactive bladder: a systematic literature review and mixed treatment comparison. Eur Urol. 2014 Jun;65(6):1220-1. PubMed
  Länk till annan webbplats.
 3. Thiagamoorthy G, Kotes S, Zacchè M, Cardozo L. The efficacy and tolerability of mirabegron, a β3 adrenoceptor agonist, in patients with symptoms of overactive bladder. Ther Adv Urol. 2016 Feb;8(1):38-46. PubMed
  Länk till annan webbplats.
 4. Sussman D, Yehoshua A, Kowalski J, Lee W, Kish J, Chaudhari S et al. Adherence and persistence of mirabegron and anticholinergic therapies in patients with overactive bladder: a real-world claims data analysis. Int J Clin Pract. 2017 Mar;71(3-4). PubMed
  Länk till annan webbplats.
 5. Wagg A, Staskin D, Engel E, Herschorn S, Kristy RM, Schermer CR. Efficacy, safety, and tolerability of mirabegron in patients aged ≥65yr with overactive bladder wet: a phase IV, double-blind, randomised, placebo-controlled study (PILLAR). Eur Urol. 2019 Nov 13. PubMed
  Länk till annan webbplats.
 6. Asad Makhani, Miriam Thake, William Gibson. Mirabegron in the Treatment of Overactive Bladder: Safety and Efficacy in the Very Elderly Patient. Clin Interv Aging 2020 Apr 23;15:575-581. PubMed Länk till annan webbplats.
Senast uppdaterad: 8 februari 2022