Janusinfo Region Stockholm logga

mometason (Asmanex)

Expertgruppen för lung- och allergisjukdomar

Motivering

Effekten och säkerheten för mometason är likvärdig med andra inhalationssteroider.

Inga andra substanser finns i Twisthaler, vilket gör att patienter som får den inhalatorn är tvungna att lära sig flera inhalatorer. Detta ser expertgruppen som en nackdel.

Mometason är godkänt för behandling av astma för patienter från 12 års ålder och uppåt.

Mometason Länk till annan webbplats. är miljöklassificerat.

Referenser

  1. Läkemedelsbehandling vid astma - behandlingsrekommendation. Läkemedelsverket
    Länk till annan webbplats.
  2. Global Strategy for Asthma Management and Prevention, Global Initiative for Asthma 2020. GINA
    Länk till annan webbplats.
  3. Beslut Asmanex Twisthaler 2012-10-24. TLV Länk till annan webbplats.
Senast uppdaterad: 8 februari 2022