Janusinfo Region Stockholm logga

olodaterol (Striverdi Respimat)

Expertgruppen för lung- och allergisjukdomar

Motivering

Olodaterol har dokumenterad positiv effekt på livskvalitet men inte klinisk signifikant effekt på dyspné. Det saknas data på förebyggande effekt mot exacerbationer.

Expertgruppen anser därför att Striverdi Respimat inte ska upptas på Kloka listan.

Referenser

  1. Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation vid KOL. Läkemedelsverket
    Länk till annan webbplats.
  2. Koch A, Pizzichini E, Hamilton A, Hart L, Korducki L, De Salvo MC et al. Lung function efficacy and symptomatic benefit of olodaterol once daily delivered via Respimat® versus placebo and formoterol twice daily in patients with GOLD 2–4 COPD: results from two replicate 48-week studies, Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2014:9 697–714. PubMed
    Länk till annan webbplats.
  3. Ferguson GT, Feldman GJ, Hofbauer P, Hamilton A, Allen L, Korducki L et al. Efficacy and safety of olodaterol once daily delivered via Respimat® in patients with GOLD 2–4 COPD: results from two replicate 48-week studies. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2014:9 629–645. PubMed
    Länk till annan webbplats.
  4. Beeh KM, Westerman J, Kirsten AM, Hébert J, Grönke L, Hamilton A et al. The 24-h lung-function profile of once-daily tiotropium and olodaterol fixed-dose combination in chronic obstructive pulmonary disease. Pulmonary Pharmacology & Therapeutics 32 (2015) 53-59. PubMed Länk till annan webbplats.
Senast uppdaterad: 8 februari 2022