Janusinfo Region Stockholm logga

salmeterol + flutikason (Airflusal Forspiro)

Expertgruppen för lung- och allergisjukdomar

Motivering

Det finns inga publicerade kliniska studier som styrker att inhalatorn ger fördelar jämfört med inhalatorer som redan finns på Kloka listan. Airflusal Forspiro upptas därför inte på Kloka listan.

Referenser

  1. Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation vid KOL. Läkemedelsverket
    Länk till annan webbplats.
  2. The Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) 2020. GOLD Länk till annan webbplats.
Senast uppdaterad: 8 februari 2022