Janusinfo Region Stockholm logga

tiotropium (Spiriva Respimat)

Expertgruppen för lung- och allergisjukdomar

Motivering

Möjligheten att lägga till tiotropium nämns på steg 4 i behandlingstrappan för astma hos vuxna i behandlingsrekommendationerna från Läkemedelsverket 2015. Tillägg av tiotropium kan på detta steg medföra fördelar för vissa patienter, men effekten på livskvalitet förefaller försumbar och det finns ännu inte tillräckligt underlag för att bedöma effekten på sjukhusinläggningar och allvarliga biverkningar.

Tiotropiumbromid Länk till annan webbplats. är miljöklassificerat.

Referenser

  1. Läkemedelsbehandling vid astma- behandlingsrekommendation. Läkemedelsverket
    Länk till annan webbplats.
  2. Global Strategy for Asthma Management and Prevention, Global Initiative for Asthma 2020. GINA
    Länk till annan webbplats.
  3. Kew KM, Dahri K. Long-acting muscarinic antagonists (LAMA) added to combination long-acting beta 2-agonists and inhaled corticosteroids (LABA/ICS) versus LABA/ICS for adults with asthma. Cochrane Database Syst Rev. 2016;(1):CD011721. PubMed
    Länk till annan webbplats.
  4. Prescrire international. Tiotropium (Spiriva Respimat) and unstable asthma. Rev Prescrire 2016;36(389):174-75. PubMed Länk till annan webbplats.
Senast uppdaterad: 8 februari 2022