Janusinfo Region Stockholm logga

Förändringar

Nytillkommna preparat


Terapiområde

Preparat

KOL

glykopyrron +
formoterol +
beklometason (Trimbow)
levonorgestrel (Levosert)

Antikonception

levonorgestrel (Levosert)


Preparat som utgått


Terapiområde

Preparat

KOL

glykopyrron +
formoterol +
beklometason (Trimbow)
levonorgestrel (Levosert)

Antikonception

levonorgestrel (Levosert)

Riklig menstruation

linagliptin (Trajenta)

Diabetes typ 2

linagliptin (Trajenta)


Innehåll


Terapiområde

Preparat

KOL

glykopyrron +
formoterol +
beklometason (Trimbow)
levonorgestrel (Levosert)

Antikonception

levonorgestrel (Levosert)

Riklig menstruation

linagliptin (Trajenta)

Diabetes typ 2

linagliptin (Trajenta)


Text

Skriv tabellbeskrivning här

Terapiområde

Preparat

KOL

glykopyrron +
formoterol +
beklometason (Trimbow)
levonorgestrel (Levosert)

Senast uppdaterad: 5 mars 2021