Janusinfo Region Stockholm logga

Läsaranvisningar

Terapiavsnitten är sorterade i alfabetisk ordning. Rekommendationer som endast avser specialiserad vård finns i rutor med färgad bakgrund och rubriken ”Specialiserad vård”.
Upphandlat sortiment markeras i beställningssystemet Proceedo och
anges på janusinfo.se.

Generiska rekommendationer

För generiskt utbytbara preparat rekommenderas principiellt enbart substansen.
När uppräkningen av preparatnamn inleds med ”Substansnamn …”
betyder punkterna att företagsnamn är utelämnat och att generika finns
från ett eller flera företag.

Dubbelpil höger-vänster

Symbolen används i Kloka listan för de läkemedel som apoteken kan
byta ut när de förskrivs på recept.
För att ett läkemedel ska få bytas ut på apotek ska det finnas upptaget i
Läkemedelsverkets lista över utbytbara läkemedel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. För mer information om regler kring utbyte. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vårdgivarnas följsamhet till Kloka listan följs upp på substansnivå.
Följsamheten påverkas inte av vilket generiskt preparat som förskrivits eller expedierats.

Kloka råd

Uggla

Symbolen används för Region Stockholms läkemedelskommittés
Kloka råd för förbättrad läkemedelsanvändning.

Senast uppdaterad: 17 januari 2023