Janusinfo Region Stockholm logga

Anafylaxi och svår allergisk reaktion

Akuta allergiska reaktioner

Vid akut allergisk reaktion är adrenalin det viktigaste läkemedlet. Ges intramuskulärt i låret tidigt i förloppet, se länk till instruktionsfilmer Adrenalinpennor nedan. Patienten ska alltid ha två adrenalinpennor till hands, eftersom injektionen kan behöva upprepas. Uppmärksamma patienten på att den ska kontrollera utgångsdatum på förpackningen vid varje expeditionstillfälle på apotek. Återkommande leveransproblem innebär att patienten med kort varsel kan behöva byta typ av injektionspenna. Säkerställ att patienten kan hantera injektionspennan.

Åtgärder vid anafylaxi ;

Anafylaxi – Rekommendationer för omhändertagande och behandling ;

Adrenalinpennor , instruktionsfilmer på

ADRENALIN

ANTIHISTAMIN

STEROIDER

*Tabletter med betametason kan lösas i vatten, tuggas eller sväljas hela.

Senast uppdaterad: 19 januari 2024