Stäng
Janusinfo Region Stockholm logga

Andningsvägar

Läs om

Vid långvariga besvär från näsa och bihålor har dagliga sköljningar av näshålan med koksaltlösning gynnsam effekt. Information om hjälpmedel för det kan fås på apotek.

Lär patienten korrekt sprayteknik.

Inhalera rätt ; instruktionsfilmer på

Allergisk rinokonjunktivit

Nasala steroider är effektivare än perorala antihistaminer mot nästäppa.

ANTIHISTAMIN

NASAL STEROID

Lägsta möjliga underhållsdos bör eftersträvas.

Observera att vissa förpackningsstorlekar inte ingår i läkemedelsförmånen.

Inhalera rätt ; Nässpray – instruktionsfilm på

ÖGONDROPPAR

Vid milda besvär och som tillägg till farmakologisk behandling kan tårsubstitut lindra. Natriumkromoglikat har inte en omedelbar effekt. Behandlingen bör därför helst påbörjas före förväntad exponering för allergen och lämpar sig för dem som har långdragna besvär. Vid kortvarig exponering kan antihistaminögondroppar vara att föredra. Kombinationsbehandling med antihistamintabletter och ögondroppar mot allergi ger en additiv effekt.

Alla här rekommenderade ögondroppar mot allergisk konjunktivit finns att köpa receptfritt.

I första hand


Vid överkänslighet mot konserveringsmedel

I andra hand

Vid otillräcklig effekt eller kortvariga besvär


Vid överkänslighet mot konserveringsmedel eller vid mycket sporadiska besvär


Riktlinjer för behandling av allergiska ögonreaktioner ;

Persisterande icke-allergisk rinit

NASAL STEROID

Lägsta möjliga underhållsdos bör eftersträvas.

Observera att vissa förpackningsstorlekar inte ingår i läkemedelsförmånen.

LOKALT ANTIKOLINERGIKUM

Vid hypersekretion

Näspolypos

NASAL STEROID

Observera att vissa förpackningsstorlekar inte ingår i läkemedelsförmånen.

Återkommande rinosinuit

Vid återkommande akuta episoder av rinosinuit kan förebyggande behandling med nasal steroid prövas.

NASAL STEROID

Observera att vissa förpackningsstorlekar inte ingår i läkemedelsförmånen.

Pseudokrupp

För akutbehandling på mottagning

Tabletter med betametason kan lösas i vatten, tuggas eller sväljas hela.

Astma hos vuxna och barn från 12 år

Målet med astmabehandlingen är normal lungfunktion och symtomfrihet dygnet runt, även vid fysisk aktivitet. Eftersom astmasjukdomen varierar i svårighetsgrad över tid bör behandlingen följas upp och anpassas. Säkerställ korrekt inhalationsteknik vid varje återbesök, se länk till instruktionsfilmer Inhalera rätt nedan. Utvärdera behandlingen med ACT (Astmakontrolltest) ;

(Astma hos vuxna).

Under graviditet och amning behandlas astma på samma sätt som annars.

Behandla allergi och astma under graviditet och amning ;

Vid spraybehandling bör spacer förskrivas som hjälpmedel.

Val av spacer vid förskrivning av sprayinhalator ;

Inhalera rätt ; inhalatorkarta och instruktionsfilmer på

Astma hos vuxna ;

Astma/obstruktiv bronkit hos barn och ungdomar ;

Astma hos barn och vuxna ;

Hälsosamma levnadsvanor
  • Vid rökning, rekommendera rökstopp och erbjud stödjande insatser. Läs om .

I Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation, Astma hos barn och vuxna, från 2023 introduceras ett nytt begrepp, FABA, fast-acting beta-2-receptor agonist. FABA är beta-2-stimulerare med snabbt insättande effekt oavsett om de är kortverkande eller långverkande.

FABA : fast-acting beta-2-receptor agonist – snabbverkande beta-2-stimulerare

SABA : short-acting beta-2-receptor agonist – kortverkande beta-2-stimulerare

LABA : long-acting beta-2-receptor agonist – långverkande beta-2-stimulerare

Behandlingstrappa vid astma ;

Steg 1

Vidbehovsmedicinering vid symtom högst 2 gånger i månaden

För att motverka inflammation i alla stadier av astmasjukdomen rekommenderas inhalationssteroid i kombination med beta-2-stimulerare även vid vidbehovsmedicinering.

Tänk på att anpassa förpackningsstorlek till förväntad förbrukning där det är möjligt.

KOMBINATIONSPREPARAT STEROID OCH FABA*– vid behov

Förpackning med 60 eller 120 doser kan väljas för vissa styrkor.

Vid svårighet att hantera pulverinhalator

*Snabbverkande (fast-acting) beta-2-stimulerare

Formoterol är en beta-2-stimulerare som är både långverkande (LABA) och snabbverkande (FABA)

Steg 2

Kontinuerliga eller återkommande astmabesvär >2 gånger per månad

Utvärdera effekten av behandlingen. Kontrollera inhalationstekniken vid utebliven effekt.

INHALATIONSSTEROID – kontinuerligt

och

KOMBINATIONSPREPARAT STEROID OCH FABA*– vid behov

*Snabbverkande (fast-acting) beta-2-stimulerare

Formoterol är en beta-2-stimulerare som är både långverkande (LABA) och snabbverkande (FABA)


eller

Vid god följsamhet till pågående kontinuerlig behandling med inhalationssteroid och vidbehovsmedicinering med kortverkande beta-2-stimulerare kan den behandlingen fortsätta

KORTVERKANDE BETA-2-STIMULERARE (SABA*) – vid behov

*Kortverkande (short-acting) beta-2-stimulerare


Vid svårighet att hantera pulverinhalator

INHALATIONSSTEROID – kontinuerligt

och

KOMBINATIONSPREPARAT STEROID OCH FABA*– vid behov

*Snabbverkande (fast-acting) beta-2-stimulerare

Formoterol är en beta-2-stimulerare som är både långverkande (LABA) och snabbverkande (FABA)


eller

Vid god följsamhet till pågående kontinuerlig behandling med inhalationssteroid och vidbehovsmedicinering med kortverkande beta-2-stimulerare kan den behandlingen fortsätta.

KORTVERKANDE BETA-2-STIMULERARE (SABA*) – vid behov

*Kortverkande (short-acting) beta-2-stimulerare

Steg 3

Behandling vid kvarstående astmabesvär

KOMBINATIONSPREPARAT STEROID OCH LABA*– kontinuerligt

*Långverkande (long-acting) beta-2-stimulerare

Formoterol är en beta-2-stimulerare som är både långverkande (LABA) och snabbverkande (FABA)


och

KOMBINATIONSPREPARAT STEROID OCH FABA*– vid behov

*Snabbverkande (fast-acting) beta-2-stimulerare

Formoterol är en beta-2-stimulerare som är både långverkande (LABA) och snabbverkande (FABA)


eller

KORTVERKANDE BETA-2-STIMULERARE (SABA*) – vid behov

*Kortverkande (short-acting) beta-2-stimulerare


Vid svårighet att hantera pulverinhalator

KOMBINATIONSPREPARAT STEROID OCH LABA*– kontinuerligt

*Långverkande (long-acting) beta-2-stimulerare

Formoterol är en beta-2-stimulerare som är både långverkande (LABA) och snabbverkande (FABA)

och

KOMBINATIONSPREPARAT STEROID OCH FABA* – vid behov

*Snabbverkande (fast-acting) beta-2-stimulerare

Formoterol är en beta-2-stimulerare som är både långverkande (LABA) och snabbverkande (FABA)


eller

KORTVERKANDE BETA-2-STIMULERARE (SABA*) – vid behov

*Kortverkande (short-acting) beta-2-stimulerare

Steg 4

Kontinuerlig behandling vid kvarstående astmabesvär

KOMBINATIONSPREPARAT STEROID OCH LABA*– kontinuerligt


Vid svårighet att hantera pulverinhalator

KOMBINATIONSPREPARAT STEROID OCH LABA*– kontinuerligt

*Långverkande (long-acting) beta-2-stimulerare

Formoterol är en beta-2-stimulerare som är både långverkande (LABA) och snabbverkande (FABA)


Vid bristande astmakontroll tillägg av

LÅNGVERKANDE ANTIKOLINERGIKUM (LAMA) – kontinuerligt


Vid svårighet att hantera pulverinhalator


För vidbehovsmedicinering se steg 3 .

Astma hos barn 6 månader–11 år

Målet med astmabehandlingen är normal lungfunktion och symtomfrihet dygnet runt, även vid fysisk aktivitet. Eftersom astmasjukdomen varierar i svårighetsgrad över tid bör behandlingen följas upp och anpassas. Säkerställ korrekt inhalationsteknik vid varje återbesök, se länk till instruktionsfilmer Inhalera rätt nedan. För barn i åldern 4–11 år, utvärdera behandlingen med

Vid spraybehandling bör spacer förskrivas som hjälpmedel. Till barn under 4 år bör även mask förskrivas.

Val av spacer vid förskrivning av sprayinhalator ;

Inhalera rätt ; inhalatorkarta och instruktionsfilmer på

Astma/obstruktiv bronkit hos barn och ungdomar ;

Astma hos barn och vuxna ;

Hälsosamma levnadsvanor
  • Vid rökning, rekommendera rökstopp och erbjud stödjande insatser för dem i hemmet som röker. Läs om .

I Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation, Astma hos barn och vuxna, från 2023 introduceras ett nytt begrepp, FABA, fast-acting beta-2-receptor agonist. FABA är beta-2-stimulerare med snabbt insättande effekt oavsett om de är kortverkande eller långverkande.

FABA : fast-acting beta-2-receptor agonist – snabbverkande beta-2-stimulerare

SABA : short-acting beta-2-receptor agonist – kortverkande beta-2-stimulerare

LABA : long-acting beta-2-receptor agonist – långverkande beta-2-stimulerare

Behandlingstrappa vid astma ;

Barn 6 mån–5 år

Kortvariga och lindriga infektionsutlösta besvär

KORTVERKANDE BETA-2-STIMULERARE (SABA*) – vid behov

*Kortverkande (short-acting) beta-2-stimulerare

Svårare infektionsutlösta besvär

INHALATIONSSTEROID – periodvis (cirka 10 dagars behandling)

Utvärdera effekten av behandlingen. Om barnet fortfarande har besvär efter cirka 10 dagars behandling bör barnläkare konsulteras.

Om behov av behandling föreligger mer än 4 gånger per år är kontakt med barnläkare indicerad.

Barn 6–11 år

Steg 1

Astmabesvär högst 1 gång per månad

KOMBINATIONSPREPARAT STEROID OCH FABA* – vid behov


Vid svårighet att hantera pulverinhalator

*Snabbverkande (fast-acting) beta-2-stimulerare

Formoterol är en beta-2-stimulerare som är både långverkande (LABA) och snabbverkande (FABA)

Steg 2

Kontinuerlig behandling vid astmabesvär minst 2 gånger per månad eller anamnes på exacerbation

Utvärdera effekten av behandlingen. Säkerställ korrekt inhalationsteknik vid varje återbesök.

Underhållsbehandling
I första hand
INHALATIONSSTEROIDER – kontinuerligt


Vid svårighet att hantera pulverinhalator

I andra hand
LEUKOTRIENANTAGONIST – kontinuerligt

Symtomlindrande medicinering
KOMBINATIONSPREPARAT STEROID OCH FABA*– vid behov

*Snabbverkande (fast-acting) beta-2-stimulerare

Formoterol är en beta-2-stimulerare som är både långverkande (LABA) och snabbverkande (FABA)


eller

KORTVERKANDE BETA-2-STIMULERARE (SABA*) – vid behov

*Kortverkande (short-acting) beta-2-stimulerare


Vid svårighet att hantera pulverinhalator

KOMBINATIONSPREPARAT STEROID OCH FABA*– vid behov

*Snabbverkande (fast-acting) beta-2-stimulerare

Formoterol är en beta-2-stimulerare som är både långverkande (LABA) och snabbverkande (FABA)


eller

KORTVERKANDE BETA-2-STIMULERARE (SABA*) – vid behov

*Kortverkande (short-acting) beta-2-stimulerare

Steg 3

Vid kvarstående astmabesvär kontakta barnläkare.

Akutbehandling/korttidsbehandling av astma för vuxna och barn

LUFTRÖRSVIDGANDE

Spray med spacer har lika god effekt som nebulisator, är enkla att använda, prisvärda och kan vara fördelaktiga för att minska smittspridning.

Val av spacer vid förskrivning av sprayinhalator ;

I första hand

I andra hand

PERORALA STEROIDER

*Tabletter med betametason kan lösas i vatten, tuggas eller sväljas hela.

Astma – akut hos vuxna ;

Astma – akut hos barn och ungdomar ;

Astma hos barn och vuxna ;

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Målet med behandlingen är att minska symtomen, förhindra exacerbationer och förbättra livskvaliteten. Säkerställ korrekt inhalationsteknik vid varje återbesök, se Inhalera rätt nedan. Värdera symtom med CAT (COPD Assessment Test) ;

(KOL - Kroniskt obstruktiv lungsjukdom).

Val av spacer vid förskrivning av sprayinhalator ;

Inhalera rätt ; inhalatorkarta och instruktionsfilmer på

KOL – kroniskt obstruktiv lungsjukdom ;

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) ;

Hälsosamma levnadsvanor
  • Rökstopp bromsar sjukdomens progress och är den enskilt viktigaste åtgärden. Vid rökning, rekommendera rökstopp och erbjud stödjande insatser. Läs om .
  • Fysisk aktivitet är viktigt i alla stadier av sjukdomen. Vid otillräcklig fysisk aktivitet, rekommendera regelbunden fysisk aktivitet och begränsning av stillasittande. Rekommendation enligt . Överväg FaR.
  • Erbjud patientutbildning och kontakt med fysioterapeut.
  • Nutritionsbedömning och individuella råd hos dietist kan behövas. Relaterat till sjukdomens progress kan det föreligga risk för undervikt och undernäring. Detta kan bero på ökat energibehov, lågt energiintag och minskad aptit.

Enligt Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer 2023 baseras terapival vid KOL på GOLD A, B och E (symtombild och excacerbationfrekvens). GOLD E ersätter tidigare GOLD C och D.

Behandlingstrappa vid KOL ;

GOLD A

Lindriga eller sporadiska symtom (CAT<10 p) och 0–1 exacerbation i öppenvård senaste året

KORTVERKANDE BETA-2-STIMULERARE (SABA) – vid behov


Vid svårighet att hantera pulverinhalator


eller

KORTVERKANDE ANTIKOLINERGIKUM (SAMA) – vid behov

Bör inte användas tillsammans med långverkande antikolinergikum.

Vid dagliga symtom

LÅNGVERKANDE ANTIKOLINERGIKUM (LAMA) – kontinuerligt


Vid svårighet att hantera pulverinhalator

eller

LÅNGVERKANDE BETA-2-STIMULERARE (LABA) – kontinuerligt


Vid svårighet att hantera pulverinhalator

GOLD B

Betydande symtom (CAT≥10 p) och 0–1 exacerbation i öppenvård senaste året.

Underhållsbehandling

KOMBINATIONSPREPARAT LAMA OCH LABA – kontinuerligt


Endast för iterering

*Begränsad subvention;


Vid svårighet att hantera pulverinhalator

*Begränsad subvention;

GOLD E

Vid ≥2 exacerbationer i öppenvård eller ≥1 i slutenvård senaste året oavsett symtom

I första hand

KOMBINATIONSPREPARAT LAMA OCH LABA – kontinuerligt


Endast för iterering


Vid svårighet att hantera pulverinhalator

*Begränsad subvention;

I andra hand – vid fortsatta exacerbationer

Överväg tillägg av inhalationssteroid (ICS) framför allt vid blodeosinofiler ≥ 0,3 x 10⁹ celler/l. Beakta ökad risk för pneumoni.

KOMBINATIONSPREPARAT LAMA + LABA + ICS – kontinuerligt


Vid svårighet att hantera pulverinhalator


Vid kronisk bronkit, ≥2 exacerbationer per år och FEV1 <50 % av förväntat

Tillägg av

Akutbehandling/korttidsbehandling av KOL

LUFTRÖRSVIDGANDE

Spray med spacer har lika god effekt som nebulisator, är enkla att använda, prisvärda och kan vara fördelaktiga för att minska smittspridning.

I första hand

I andra hand

PERORALA STEROIDER

*Tabletter med betametason kan lösas i vatten, tuggas eller sväljas hela.

KOL – akut behandling exacerbation ;

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) ;