Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Akutbehandling/korttidsbehandling av KOL

LUFTRÖRSVIDGANDE

Spray med spacer har lika god effekt som nebulisator, är enkla att använda, prisvärda och kan vara fördelaktiga för att minska smittspridning.

I första hand

I andra hand

PERORALA STEROIDER

*Tabletter med betametason kan lösas i vatten, tuggas eller sväljas hela.

Nedre luftvägsinfektioner

KOL – akut behandling exacerbation; viss.nu

Senast uppdaterad: 29 september 2023