Janusinfo Region Stockholm logga

Akutbehandling/korttidsbehandling av KOL

LUFTRÖRSVIDGANDE

Spray med spacer har lika god effekt som nebulisator, är enkla att använda, prisvärda och kan vara fördelaktiga för att minska smittspridning.

I första hand

I andra hand

PERORALA STEROIDER

*Tabletter med betametason kan lösas i vatten, tuggas eller sväljas hela.

KOL – akut behandling exacerbation ;

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) ;

Senast uppdaterad: 19 januari 2024