Janusinfo Region Stockholm logga

Astma hos barn 6 månader–11 år

Målet med astmabehandlingen är normal lungfunktion och symtomfrihet dygnet runt, även vid fysisk aktivitet. Eftersom astmasjukdomen varierar i svårighetsgrad över tid bör behandlingen följas upp och anpassas. Säkerställ korrekt inhalationsteknik vid varje återbesök, se länk till instruktionsfilmer Inhalera rätt nedan. För barn i åldern 4–11 år, utvärdera behandlingen med

Vid spraybehandling bör spacer förskrivas som hjälpmedel. Till barn under 4 år bör även mask förskrivas.

Val av spacer vid förskrivning av sprayinhalator ;

Inhalera rätt ; inhalatorkarta och instruktionsfilmer på

Astma/obstruktiv bronkit hos barn och ungdomar ;

Astma hos barn och vuxna ;

Hälsosamma levnadsvanor
  • Vid rökning, rekommendera rökstopp och erbjud stödjande insatser för dem i hemmet som röker. Läs om .

I Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation, Astma hos barn och vuxna, från 2023 introduceras ett nytt begrepp, FABA, fast-acting beta-2-receptor agonist. FABA är beta-2-stimulerare med snabbt insättande effekt oavsett om de är kortverkande eller långverkande.

FABA : fast-acting beta-2-receptor agonist – snabbverkande beta-2-stimulerare

SABA : short-acting beta-2-receptor agonist – kortverkande beta-2-stimulerare

LABA : long-acting beta-2-receptor agonist – långverkande beta-2-stimulerare

Behandlingstrappa vid astma ;

Barn 6 mån–5 år

Kortvariga och lindriga infektionsutlösta besvär

KORTVERKANDE BETA-2-STIMULERARE (SABA*) – vid behov

*Kortverkande (short-acting) beta-2-stimulerare

Svårare infektionsutlösta besvär

INHALATIONSSTEROID – periodvis (cirka 10 dagars behandling)

Utvärdera effekten av behandlingen. Om barnet fortfarande har besvär efter cirka 10 dagars behandling bör barnläkare konsulteras.

Om behov av behandling föreligger mer än 4 gånger per år är kontakt med barnläkare indicerad.

Barn 6–11 år

Steg 1

Astmabesvär högst 1 gång per månad

KOMBINATIONSPREPARAT STEROID OCH FABA* – vid behov


Vid svårighet att hantera pulverinhalator

*Snabbverkande (fast-acting) beta-2-stimulerare

Formoterol är en beta-2-stimulerare som är både långverkande (LABA) och snabbverkande (FABA)

Steg 2

Kontinuerlig behandling vid astmabesvär minst 2 gånger per månad eller anamnes på exacerbation

Utvärdera effekten av behandlingen. Säkerställ korrekt inhalationsteknik vid varje återbesök.

Underhållsbehandling

I första hand
INHALATIONSSTEROIDER – kontinuerligt


Vid svårighet att hantera pulverinhalator

I andra hand
LEUKOTRIENANTAGONIST – kontinuerligt

Symtomlindrande medicinering

KOMBINATIONSPREPARAT STEROID OCH FABA*– vid behov

*Snabbverkande (fast-acting) beta-2-stimulerare

Formoterol är en beta-2-stimulerare som är både långverkande (LABA) och snabbverkande (FABA)


eller

KORTVERKANDE BETA-2-STIMULERARE (SABA*) – vid behov

*Kortverkande (short-acting) beta-2-stimulerare


Vid svårighet att hantera pulverinhalator

KOMBINATIONSPREPARAT STEROID OCH FABA*– vid behov

*Snabbverkande (fast-acting) beta-2-stimulerare

Formoterol är en beta-2-stimulerare som är både långverkande (LABA) och snabbverkande (FABA)


eller

KORTVERKANDE BETA-2-STIMULERARE (SABA*) – vid behov

*Kortverkande (short-acting) beta-2-stimulerare

Steg 3

Vid kvarstående astmabesvär kontakta barnläkare.

Senast uppdaterad: 19 januari 2024