Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Astma hos vuxna och barn från 12 år

Hälsosamma levnadsvanor
  • Vid rökning, rekommendera rökstopp och erbjud stödjande insatser. Läs om Nikotinberoende .
  • Vid otillräcklig fysisk aktivitet, rekommendation om regelbunden fysisk aktivitet och begränsning av stillasittande. Rekommendation enligt Fyss . Överväg FaR.

Målet med astmabehandlingen är normal lungfunktion och symtomfrihet dygnet runt, även vid fysisk aktivitet. Eftersom astmasjukdomen varierar i svårighetsgrad över tid bör behandlingen följas upp och anpassas. Säkerställ korrekt inhalationsteknik vid varje återbesök, se länk till instruktionsfilmer Inhalera rätt nedan. Utvärdera behandlingen med ACT (Astmakontrolltest); viss.nu (Astma hos vuxna).

Under graviditet och amning behandlas astma på samma sätt som annars.

Behandla allergi och astma under graviditet och amning; janusinfo.se

Klokt råd

Lär patienten att inhalera rätt. Förskriv spacer till sprayanvändare.

Vid spraybehandling bör spacer förskrivas som hjälpmedel.

Val av spacer vid förskrivning av sprayinhalator; janusinfo.se

Inhalera rätt; inhalatorkarta och instruktionsfilmer på janusinfo.se

Astma hos vuxna; viss.nu

Astma/obstruktiv bronkit hos barn och ungdomar; viss.nu

Klokt råd

Använd alltid inhalationssteroid vid astma hos vuxna och barn från 12 år .

Steg 1

Vidbehovsmedicinering vid enstaka tillfällen och vid episodiska astmabesvär.

För att motverka inflammation i alla stadier av astmasjukdomen rekommenderas inhalationssteroid i kombination med beta-2-stimulerare även vid vidbehovsmedicinering.

Tänk på att anpassa förpackningsstorlek till förväntad förbrukning där det är möjligt.

I första hand

Vid behov

KOMBINATIONSPREPARAT STEROID OCH LABA*

Förpackning med 60 eller 120 doser kan väljas för vissa styrkor.


Vid svårighet att hantera pulverinhalator

*Långverkande beta-2-stimulerare

I andra hand

Vid behov, kombinera

INHALATIONSSTEROID

och

KORTVERKANDE BETA-2-STIMULERARE


Vid svårighet att hantera pulverinhalator, kombinera

INHALATIONSSTEROID

och

KORTVERKANDE BETA-2-STIMULERARE

Steg 2

Kontinuerliga eller återkommande astmabesvär >2 gånger per månad

Utvärdera effekten av behandlingen. Kontrollera inhalationstekniken vid utebliven effekt.

I första hand

Vid behov

KOMBINATIONSPREPARAT STEROID OCH LABA*


Vid svårighet att hantera pulverinhalator

*Långverkande beta-2-stimulerare

I andra hand

INHALATIONSSTEROID – kontinuerlig behandling

och

KORTVERKANDE BETA-2-STIMULERARE – vid behovVid svårighet att hantera pulverinhalator

INHALATIONSSTEROID – kontinuerlig behandling

och

KORTVERKANDE BETA-2-STIMULERARE – vid behov

Steg 3

Kontinuerlig behandling vid kvarstående astmabesvär

KOMBINATIONSPREPARAT STEROID OCH LABA*


Vid svårighet att hantera pulverinhalator

KOMBINATIONSPREPARAT STEROID OCH LABA*

*Långverkande beta-2-stimulerare

Senast uppdaterad: 29 september 2023