Janusinfo Region Stockholm logga

Astma hos vuxna och barn från 12 år

Målet med astmabehandlingen är normal lungfunktion och symtomfrihet dygnet runt, även vid fysisk aktivitet. Eftersom astmasjukdomen varierar i svårighetsgrad över tid bör behandlingen följas upp och anpassas. Säkerställ korrekt inhalationsteknik vid varje återbesök, se länk till instruktionsfilmer Inhalera rätt nedan. Utvärdera behandlingen med ACT (Astmakontrolltest) ;

(Astma hos vuxna).

Under graviditet och amning behandlas astma på samma sätt som annars.

Behandla allergi och astma under graviditet och amning ;

Vid spraybehandling bör spacer förskrivas som hjälpmedel.

Val av spacer vid förskrivning av sprayinhalator ;

Inhalera rätt ; inhalatorkarta och instruktionsfilmer på

Astma hos vuxna ;

Astma/obstruktiv bronkit hos barn och ungdomar ;

Astma hos barn och vuxna ;

Hälsosamma levnadsvanor
  • Vid rökning, rekommendera rökstopp och erbjud stödjande insatser. Läs om .

I Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation, Astma hos barn och vuxna, från 2023 introduceras ett nytt begrepp, FABA, fast-acting beta-2-receptor agonist. FABA är beta-2-stimulerare med snabbt insättande effekt oavsett om de är kortverkande eller långverkande.

FABA : fast-acting beta-2-receptor agonist – snabbverkande beta-2-stimulerare

SABA : short-acting beta-2-receptor agonist – kortverkande beta-2-stimulerare

LABA : long-acting beta-2-receptor agonist – långverkande beta-2-stimulerare

Behandlingstrappa vid astma ;

Steg 1

Vidbehovsmedicinering vid symtom högst 2 gånger i månaden

För att motverka inflammation i alla stadier av astmasjukdomen rekommenderas inhalationssteroid i kombination med beta-2-stimulerare även vid vidbehovsmedicinering.

Tänk på att anpassa förpackningsstorlek till förväntad förbrukning där det är möjligt.

KOMBINATIONSPREPARAT STEROID OCH FABA*– vid behov

Förpackning med 60 eller 120 doser kan väljas för vissa styrkor.

Vid svårighet att hantera pulverinhalator

*Snabbverkande (fast-acting) beta-2-stimulerare

Formoterol är en beta-2-stimulerare som är både långverkande (LABA) och snabbverkande (FABA)

Steg 2

Kontinuerliga eller återkommande astmabesvär >2 gånger per månad

Utvärdera effekten av behandlingen. Kontrollera inhalationstekniken vid utebliven effekt.

INHALATIONSSTEROID – kontinuerligt

och

KOMBINATIONSPREPARAT STEROID OCH FABA*– vid behov

*Snabbverkande (fast-acting) beta-2-stimulerare

Formoterol är en beta-2-stimulerare som är både långverkande (LABA) och snabbverkande (FABA)


eller

Vid god följsamhet till pågående kontinuerlig behandling med inhalationssteroid och vidbehovsmedicinering med kortverkande beta-2-stimulerare kan den behandlingen fortsätta

KORTVERKANDE BETA-2-STIMULERARE (SABA*) – vid behov

*Kortverkande (short-acting) beta-2-stimulerare


Vid svårighet att hantera pulverinhalator

INHALATIONSSTEROID – kontinuerligt

och

KOMBINATIONSPREPARAT STEROID OCH FABA*– vid behov

*Snabbverkande (fast-acting) beta-2-stimulerare

Formoterol är en beta-2-stimulerare som är både långverkande (LABA) och snabbverkande (FABA)


eller

Vid god följsamhet till pågående kontinuerlig behandling med inhalationssteroid och vidbehovsmedicinering med kortverkande beta-2-stimulerare kan den behandlingen fortsätta.

KORTVERKANDE BETA-2-STIMULERARE (SABA*) – vid behov

*Kortverkande (short-acting) beta-2-stimulerare

Steg 3

Behandling vid kvarstående astmabesvär

KOMBINATIONSPREPARAT STEROID OCH LABA*– kontinuerligt

*Långverkande (long-acting) beta-2-stimulerare

Formoterol är en beta-2-stimulerare som är både långverkande (LABA) och snabbverkande (FABA)


och

KOMBINATIONSPREPARAT STEROID OCH FABA*– vid behov

*Snabbverkande (fast-acting) beta-2-stimulerare

Formoterol är en beta-2-stimulerare som är både långverkande (LABA) och snabbverkande (FABA)


eller

KORTVERKANDE BETA-2-STIMULERARE (SABA*) – vid behov

*Kortverkande (short-acting) beta-2-stimulerare


Vid svårighet att hantera pulverinhalator

KOMBINATIONSPREPARAT STEROID OCH LABA*– kontinuerligt

*Långverkande (long-acting) beta-2-stimulerare

Formoterol är en beta-2-stimulerare som är både långverkande (LABA) och snabbverkande (FABA)

och

KOMBINATIONSPREPARAT STEROID OCH FABA* – vid behov

*Snabbverkande (fast-acting) beta-2-stimulerare

Formoterol är en beta-2-stimulerare som är både långverkande (LABA) och snabbverkande (FABA)


eller

KORTVERKANDE BETA-2-STIMULERARE (SABA*) – vid behov

*Kortverkande (short-acting) beta-2-stimulerare

Steg 4

Kontinuerlig behandling vid kvarstående astmabesvär

KOMBINATIONSPREPARAT STEROID OCH LABA*– kontinuerligt


Vid svårighet att hantera pulverinhalator

KOMBINATIONSPREPARAT STEROID OCH LABA*– kontinuerligt

*Långverkande (long-acting) beta-2-stimulerare

Formoterol är en beta-2-stimulerare som är både långverkande (LABA) och snabbverkande (FABA)


Vid bristande astmakontroll tillägg av

LÅNGVERKANDE ANTIKOLINERGIKUM (LAMA) – kontinuerligt


Vid svårighet att hantera pulverinhalator


För vidbehovsmedicinering se steg 3 .

Senast uppdaterad: 19 januari 2024