Janusinfo Region Stockholm logga

Återkommande rinosinuit

Vid återkommande akuta episoder av rinosinuit kan förebyggande behandling med nasal steroid prövas.

NASAL STEROID

Observera att vissa förpackningsstorlekar inte ingår i läkemedelsförmånen.

Senast uppdaterad: 19 januari 2024