Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Pseudokrupp

För akutbehandling på mottagning

Tabletter med betametason kan lösas i vatten, tuggas eller sväljas hela.
Senast uppdaterad: 29 september 2023