Janusinfo Region Stockholm logga

Pseudokrupp

För akutbehandling på mottagning

Tabletter med betametason kan lösas i vatten, tuggas eller sväljas hela.

Senast uppdaterad: 19 januari 2024