Janusinfo Region Stockholm logga

Inför planerad anestesi och operation

Hälsosamma levnadsvanor under minst 4 veckor inför anestesi och operation minskar postoperativa komplikationer. Främst rekommenderas totalt rökstopp (gäller även passiv rökning) och avhållsamhet från alkohol.

Senast uppdaterad: 1 mars 2024