Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Intravenös regional anestesi

Lägre kardiotoxicitet än övriga lokalanestetika.

Senast uppdaterad: 29 september 2023