Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Intravenös regional anestesi

Lägre kardiotoxicitet än övriga lokalanestetika

Senast uppdaterad: 1 mars 2024