Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Intravenös regional anestesi

Lägre kardiotoxicitet än övriga lokalanestetika.