Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Intravenös regional anestesi

Lägre kardiotoxicitet än övriga lokalanestetika.

Senast uppdaterad: 10 januari 2023