Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Perifera nervblockader

Långtidsverkande lokalanestetikum.