Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Perifera nervblockader

Långtidsverkande lokalanestetikum.
Senast uppdaterad: 29 september 2023