Janusinfo Region Stockholm logga

D-vitaminbrist

D-vitaminbrist definieras som S-25-OH-vitamin D <25 nmol/l. Riskfaktorer är bristande solexponering, täckande klädsel, mörk hud, hög ålder, malabsorption och lågt intag av D-vitamin via kosten.

D-vitaminbrist ;

D-VITAMIN


Vid samtidigt lågt kalciumintag

Senast uppdaterad: 26 januari 2024