Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Diabetes mellitus typ 1

DIREKTVERKANDE INSULINANALOGER

I första hand

I andra hand

När annat direktverkande insulin har prövats och inte bedömts ändamålsenligt

I andra hand

T.ex. vid behov av minnespenna

LÅNGVERKANDE INSULINANALOG

*Begränsad subvention;

Senast uppdaterad: 7 juni 2024