Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Diabetes mellitus typ 1

DIREKTVERKANDE INSULINANALOGER

I första hand

I andra hand

När annat direktverkande insulin har prövats och inte bedömts ändamålsenligt

I andra hand

T.ex. vid behov av minnespenna
LÅNGVERKANDE INSULINANALOG

I första hand

I andra hand

Inte för nyinsättning. Iterering endast när byte till Abasaglar eller Toujeo bedöms olämpligt

Senast uppdaterad: 29 september 2023