Janusinfo Region Stockholm logga

Svår hypoglykemi/insulinkoma

Hypoglykemi vid behandling med glimepirid och andra sulfonylureapreparat kan bli allvarlig och långvarig. Tillståndet ska föranleda inläggning.

Senast uppdaterad: 26 januari 2024