Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Svår hypoglykemi/insulinkoma

Hypoglykemi vid behandling med glimepirid och andra sulfonylureapreparat kan bli allvarlig och långvarig. Tillståndet ska föranleda inläggning.

Senast uppdaterad: 29 september 2023