Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Fertilitetsbehandling

Hälsosamma levnadsvanor
  • Rökning försämrar fertiliteten hos både kvinnor och män.
  • Undervikt och kraftig övervikt försämrar fertiliteten.
  • Inför graviditet rekommenderas intag av folsyra 400 mikrogram dagligen.

Peroral ovulationsstimulering

Peroral ovulationsstimulering ska föregås av graviditetstest och behandlingen ska monitoreras med ultraljud.

Ovulationsstimulering med gonadotropiner

*Begränsad subvention;

Ovulationsinduktion

Nedreglering av gonadotropiner

Gonadotropinantagonist

Lutealfasstöd

Senast uppdaterad: 19 januari 2024