Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Vaginit, vaginos

Diagnostik och behandling av sjukdomar i vulva och vagina; janusinfo.se

Candidainfektion

Vid graviditet rekommenderas klotrimazol i första hand.

Recidiverande candidainfektioner är ofta svårbehandlade och bör bedömas av gynekolog.

*Ingår inte i läkemedelsförmånen. Fri prissättning gör att priset kan variera mellan olika apotek.

Bakteriell vaginos

**Rekommenderad dos är 400 mg x 2 i 5–7 dagar.

Metronidazol är effektivt även mot trichomonas.

Vid graviditet rekommenderas dekvalinium eller klindamycin i första hand.

Sexuellt överförbara sjukdomar .

Senast uppdaterad: 29 september 2023