Janusinfo Region Stockholm logga

Vaginit, vaginos

Diagnostik och behandling av sjukdomar i vulva och vagina ;

Candidainfektion

Vid graviditet rekommenderas klotrimazol i första hand.

Recidiverande candidainfektioner är ofta svårbehandlade och bör bedömas av gynekolog.

*Ingår inte i läkemedelsförmånen. Fri prissättning gör att priset kan variera mellan olika apotek.

Bakteriell vaginos

Metronidazol är effektivt även mot trichomonas.

Vid graviditet rekommenderas dekvalinium eller klindamycin i första hand.

.

Senast uppdaterad: 19 januari 2024