Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Hemofili A

*kan användas till barn över 12 år


Vid behov av långverkande faktor VIII-koncentrat hos barn under 12 år

Senast uppdaterad: 7 november 2023