Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Klaffsjukdom och medfödda vitier

Endokarditprofylax

Antikoagulantiabehandling; viss.nu

Warfarin är det antikoagulantium som ska användas av patienter med mekanisk klaff.

Senast uppdaterad: 7 november 2023