Janusinfo Region Stockholm logga

Klaffsjukdom och medfödda vitier

Antikoagulantiabehandling med AVK och LMH ;

Warfarin är det antikoagulantium som ska användas av patienter med mekanisk klaff.

Senast uppdaterad: 19 januari 2024