Janusinfo Region Stockholm logga

Rosacea

Lindrig–medelsvår rosacea

I första hand

I andra hand – om azelainsyra inte tolereras

Medelsvår–svår rosacea

I första hand

*Begränsad subvention;

I andra hand – om lokalbehandling inte är tillräcklig, tillägg av

Vid uttalad papulopustulös rosacea eller vid otillräcklig effekt av lymecyklin i fulldos (300 mg x 2 i 2–3 månader) i kombination med lokalbehandling, remiss till hudläkare för ställningstagande till isotretinoin.

Specialiserad vård

Specialiserad vård

Medelsvår–svår papulopustulös rosacea

Remiss till hudspecialist för ställningstagande till insättning av isotretinoin. Isotretinoin har teratogena effekter.

Dos: 0,5–1 mg/kg/dag. I praktiken kan även lägre dos vara aktuell p.g.a. risk för biverkningar hos äldre patienter.

Rosacea ;

Senast uppdaterad: 1 mars 2024