Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Rosacea

Lindrig–medelsvår rosacea

I första hand

I andra hand – om azelainsyra inte tolereras

Medelsvår–svår rosacea

I första hand

*Begränsad subvention; tlv.se

I andra hand – om lokalbehandling inte är tillräcklig, tillägg av

Vid uttalad papulopustulös rosacea eller vid otillräcklig effekt av lymecyklin i fulldos (300 mg x 2 i 2–3 månader) i kombination med lokalbehandling, remiss till hudläkare för ställningstagande till isotretinoin.

Specialiserad vård

Medelsvår–svår papulopustulös rosacea

Remiss till hudspecialist för ställningstagande till insättning av isotretinoin. Isotretinoin har teratogena effekter.

Dos: 0,5–1 mg/kg/dag. I praktiken kan även lägre dos vara aktuell p.g.a. risk för biverkningar hos äldre patienter.

Rosacea; viss.nu

Senast uppdaterad: 29 september 2023