Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Sexuellt överförbara sjukdomar

Klamydia

Vid graviditet, se medscinet.se/infpreg .

Mycoplasma genitalium

Avvakta resistensbestämning innan behandling ges då makrolidresistens förekommer.

Överväg remiss till venereolog i komplicerade fall.

Kondylom

Podofyllotoxin är kontraindicerat vid graviditet.

Specialiserad vård

Genital herpes

Klamydia, Mycoplasma genitalium, Kondylom, Herpes simplex; viss.nu

Sexuellt överförbara bakteriella infektioner; lakemedelsverket.se

Hud- och mjukdelsinfektioner

Impetigo

Senast uppdaterad: 29 september 2023