Janusinfo Region Stockholm logga

Antibiotika för utvärtes bruk

Se rubriken

ovan.

*Ingår inte i läkemedelsförmånen. Fri prissättning gör att priset kan variera mellan olika apotek.

Senast uppdaterad: 1 mars 2024