Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Förstoppning hos barn

Till spädbarn <1år
Till barn >1år
Senast uppdaterad: 29 september 2023