Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Förstoppning hos vuxna

Hälsosamma levnadsvanor
  • Kost med högt fiberinnehåll.
  • Regelbunden fysisk aktivitet, t.ex. löpning eller rask promenad.

I första hand

Intas med fördel i samband med måltid. Laktulos kan vara att föredra till äldre då det är lättare att svälja pga mindre mängd.

I andra hand

Uppföljning och utvärdering efter fyra veckors behandling. Fortsatt behandling endast vid fullgod effekt.

*Begränsad subvention; tlv.se

Tilläggsbehandling vid behov
Kan användas även för långtidsbehandling utan risk för påverkan på den normala tarmfunktionen.

Opioidinducerad förstoppning

Senast uppdaterad: 29 september 2023