Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Kronisk pankreasinsufficiens

Hälsosamma levnadsvanor
  • Alkohol leder till progress av sjukdomen varför alkoholstopp är en viktig del av behandlingen.
  • Rökning leder till progress av sjukdomen. Vid rökning, rekommendera rökstopp och erbjud stödjande insatser. Läs om Nikotinberoende .
Intas i samband med måltid.

Senast uppdaterad: 29 september 2023