Janusinfo Region Stockholm logga

Ulkusprofylax

Ulkusprofylax vid medicinering med COX-hämmare/ASA bör endast ges till patienter med tidigare ulkussjukdom ;

Steroidbehandling motiverar inte ulkusprofylax med protonpumpshämmare ;

Senast uppdaterad: 10 juni 2024