Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Multipel Skleros (MS)

Akut behandling av skov

Vid svåra skov som inte svarar på steroidbehandling kan plasmaferes övervägas.

Skovförebyggande behandling av patienter med MS ska skötas av MS-team och registreras i det nationella kvalitetsregistret.

Senast uppdaterad: 19 januari 2024