Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Parkinsons sjukdom

Diagnostisering av Parkinsons sjukdom och nyinsättning av behandling ska ske inom specialistvård.

Vid framskriden avancerad sjukdom rekommenderar expertgruppen att ”Får inte bytas ut” anges på alla levodoparecept då biotillgängligheten kan variera och för att minska risk för förväxling.

B-vitaminstatus (S-MMA, P‑homocystein, S‑kobalamin, S‑folat) och blodstatus bör kontrolleras före insättning av levodopa eftersom levodopabehandling kan leda till ett ökat behov av vitamin B6 och B12, folsyra och förhöjda nivåer av P‑homocystein. P‑homocystein bör sedan kontrolleras årligen. Vid förhöjt P‑homocystein bör detta utredas och vid påvisad B-vitaminbrist bör substitutionsbehandling sättas in.

I enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer ska levodopa för pumpbehandling endast sättas in efter behandlingskonferens vid enhet som arbetar med samtliga avancerade parkinsonbehandlingar.

Nationella riktlinjer för vård vid multipel skleros och Parkinsons sjukdom ;

Senast uppdaterad: 19 januari 2024