Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Immunsuppression vid njurtransplantation

Riktlinjer för immunosuppression vid njurtransplantation ;

Beakta risken för läkemedelsinteraktioner vid behandling med immunsuppressiva läkemedel.


Depåpreparat, doseras en gång per dag.

Senast uppdaterad: 19 januari 2024