Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Immunsuppression vid njurtransplantation

Se Riktlinjer för immunosuppression vid njurtransplantation; janusinfo.se.

Beakta risken för läkemedelsinteraktioner vid behandling med immunsuppressiva läkemedel.


Depåpreparat, doseras en gång per dag.

Senast uppdaterad: 29 september 2023