Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Bröstcancer

Endokrin terapi


Till lågriskpatienter

AROMATASHÄMMARE

ANTIESTROGEN


Till högriskpatienter

AROMATASHÄMMARE

Senast uppdaterad: 29 september 2023