Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Prostatacancer

Endokrin terapi

ANTIANDROGEN

Bröstbestrålning ska rekommenderas inför monoterapi.

GnRH-AGONIST

Följ bruksanvisningen noggrant för rätt hantering av applikatorn.
Leuprorelinimplantatet rekommenderas men ibland kan 6 månaders doseringsintervall vara fördelaktigt. Då finns alternativa GnRH-agonister med likvärdig effekt. Beakta risken för osteoporos, utredning kan bli aktuell. Se

.

Senast uppdaterad: 19 januari 2024