Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Prostatacancer

Endokrin terapi

ANTIANDROGEN

Bröstbestrålning ska rekommenderas inför monoterapi.

GnRH-AGONIST

Följ bruksanvisningen noggrant för rätt hantering av applikatorn.
Leuprorelinimplantatet rekommenderas men ibland kan 6-månaders doseringsintervall vara fördelaktigt. Då finns alternativa GnRH-agonister med likvärdig effekt. Beakta risken för osteoporos, utredning kan bli aktuell. Se Osteoporos .
Senast uppdaterad: 29 september 2023