Janusinfo Region Stockholm logga

Öron

Extern otit

Systemisk antibiotikabehandling bör undvikas vid okomplicerad extern otit. Kraftig svullnad av hörselgången försvårar användning av örondroppar. I sådana fall kan behandling inledas med alsolspritstamponad i 1–2 dygn.

Extern otit ;

I första hand

Rengörande behandling kan behövas före applicering.

I andra hand, t.ex. vid terapisvikt


Senast uppdaterad: 19 januari 2024