Janusinfo Region Stockholm logga

Alkoholsjukdomar

För diagnostik, levnadsvanor, övrig behandling och uppföljning, se Alkoholberoende ;

och

Läkemedel för alkoholberoende kan användas generellt inom hälso- och sjukvården, inte enbart inom beroendevård. Målet med behandlingen kan vara att avstå helt från alkohol, men för akamprosat och naltrexon kan målet också vara minskat alkoholintag. Disulfiram fungerar som spärrmedicinering och behandlingsmålet måste därför vara helnykterhet medan behandlingen pågår.

I första hand

I andra hand – aversionsbehandling

Abstinensbehandling

Vitamin B1-brist

Var frikostig med intramuskulär injektion tiamin vid pågående skadligt bruk eller beroende av alkohol. Peroral substitution rekommenderas inte på grund av dålig absorption.

Senast uppdaterad: 19 januari 2024