Janusinfo Region Stockholm logga

Tvångssyndrom och relaterade tillstånd

KBT (exponering med responsprevention) är förstahandsalternativ för de flesta individer. För diagnostik, levnadsvanor, övrig behandling och uppföljning, se Tvångssyndrom ;

.

Det är vanligt att höga doser av SSRI behövs för att uppnå effekt.

I första hand

I andra hand

Specialiserad vård

Specialiserad vård

I tredje hand - tillägg av

Tvångssyndrom och relaterade tillstånd hos barn och ungdomar

KBT (exponering med responsprevention) är förstahandsval. Läkemedelsbehandling enligt ovan ska skötas inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Senast uppdaterad: 19 januari 2024