Janusinfo Region Stockholm logga

Vaccination av gravida

Se Vaccinationer ;

. Att ta ställning till om ett vaccin skall ges under graviditet kräver en sedvanlig bedömning av nytta och risker. Nyttan är att skydda den gravida kvinnan mot allvarlig sjukdom och komplikationer. Vaccination av en gravid kvinna kan ibland rekommenderas även för att skydda hennes kommande spädbarn mot infektion.

Följande vaccinationer rekommenderas av Folkhälsomyndigheten och är säkra att ge till gravida: influensavaccin, covidvaccin och kikhostevaccin (som innehåller även difteri- och tetanusvaccin). Se även vaccination av riskgrupper.

Vaccination för vuxna och riskgrupper ;

Vägledning för vaccination med levande försvagade vaccin, av barn som under graviditeten eller vid amning exponerats för immunmodulerande läkemedel ;

Senast uppdaterad: 19 januari 2024