Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Nutritionsbehandling

Enteral nutrition är alltid förstahandsval vid otillräckligt intag peroralt, om inte kontraindikationer finns. Parenteral nutrition används i de fall enteral nutrition inte kan ges eller är otillräckligt för att uppnå aktuellt energimål, se tabell nedan och Nutritionsbehandling ;

.

Bild

TREKAMMARPÅSE

VITAMINER

För total parenteral nutrition ska vitaminer (t.ex. Soluvit och Vitalipid Adult), spårämnen (t.ex. Addaven) och eventuellt elektrolyter tillsättas. Tiamin ges separat (inte i trekammarpåse) på särskild indikation.

Vattenlösliga


Fettlösliga

SPÅRÄMNEN

INFUSIONSKONCENTRAT – tillsatser

Senast uppdaterad: 19 januari 2024