Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Andningsvägar

Vid långvariga besvär från näsa och bihålor har dagliga sköljningar av näshålan med koksaltlösning gynnsam effekt. Information om hjälpmedel kan fås på apotek.

Lär patienten korrekt sprayteknik.

Inhalera rätt; instruktionsfilmer på www.janusinfo.se

Allergisk rinokonjunktivit

Nasala steroider är effektivare än perorala antihistaminer mot nästäppa.

ANTIHISTAMIN

NASAL STEROID

Lägsta möjliga underhållsdos bör eftersträvas.
Observera att vissa förpackningsstorlekar inte ingår i läkemedelsförmånen.

Inhalera rätt; Nässpray – instruktionsfilm på www.janusinfo.se

ÖGONDROPPAR

Vid milda besvär och som tillägg till farmakologisk behandling kan tårsubstitut lindra. Natriumkromoglikat har inte en omedelbar effekt. Behandlingen bör därför helst påbörjas före förväntad exponering för allergen och lämpar sig för dem som har långdragna besvär. Vid kortvarig exponering kan antihistaminögondroppar vara att föredra. Kombinationsbehandling med antihistamintabletter och ögondroppar mot allergi ger en additiv effekt.

Alla här rekommenderade ögondroppar mot allergisk konjunktivit finns att köpa receptfritt.

I första hand


Vid överkänslighet mot konserveringsmedel

I andra hand

Vid otillräcklig effekt eller kortvariga besvär

Vid överkänslighet mot konserveringsmedel eller vid mycket sporadiska besvär


Riktlinjer för behandling av allergiska ögonreaktioner; www.janusinfo.se

Persisterande icke-allergisk rinit

NASAL STEROID

Lägsta möjliga underhållsdos bör eftersträvas.
Observera att vissa förpackningsstorlekar inte ingår i läkemedelsförmånen.

LOKALT ANTIKOLINERGIKUM

Vid hypersekretion

Näspolypos

NASAL STEROID

Observera att vissa förpackningsstorlekar inte ingår i läkemedelsförmånen.

Återkommande rinosinuit

Hos patienter med återkommande akuta episoder av rinosinuit kan förebyggande behandling med nasal steroid prövas.

NASAL STEROID

Observera att vissa förpackningsstorlekar inte ingår i läkemedelsförmånen.

Akut maxillarsinuit

Akut streptokocktonsillit

Recidiv av streptokocktonsillit

Pseudokrupp

Tabletter med betametason kan lösas i vatten, tuggas eller sväljas hela.

Astma hos vuxna och barn från 12 år

Hälsosamma levnadsvanor
  • Vid rökning, rekommendera rökstopp och erbjud stödjande insatser. Läs om Nikotinberoende .
  • Vid otillräcklig fysisk aktivitet, rekommendation om regelbunden fysisk aktivitet och begränsning av stillasittande. Rekommendation enligt Fyss . Överväg FaR.

Målet med astmabehandlingen är normal lungfunktion och symtomfrihet dygnet runt, även vid fysisk aktivitet. Eftersom astmasjukdomen varierar i svårighetsgrad över tid bör behandlingen följas upp och anpassas. Säkerställ korrekt inhalationsteknik vid varje återbesök, se länk till instruktionsfilmer Inhalera rätt nedan. Utvärdera behandlingen med AKT (Astmakontrolltest); www.viss.nu (Astma hos vuxna).

Under graviditet och amning behandlas astma på samma sätt som annars.

Behandla allergi och astma under graviditet och amning; www.janusinfo.se

Klokt råd

Lär patienten att inhalera rätt. Förskriv spacer till sprayanvändare.

Vid spraybehandling bör spacer förskrivas som hjälpmedel.

Val av spacer vid förskrivning av sprayinhalator; www.janusinfo.se

Inhalera rätt; instruktionsfilmer på www.janusinfo.se

Astma hos vuxna; www.viss.nu

Astma/obstruktiv bronkit hos barn och ungdomar; www.viss.nu

Klokt råd

Använd alltid inhalationssteroid vid astma hos vuxna och barn från 12 år .

Steg 1

Vidbehovsmedicinering vid enstaka tillfällen och vid episodiska astmabesvär.

För att motverka inflammation i alla stadier av astmasjukdomen rekommenderas inhalationssteroid i kombination med beta-2-stimulerare även vid vidbehovsmedicinering.

I första hand

Vid behov

KOMBINATIONSPREPARAT STEROID OCH LABA*


Vid svårighet att hantera pulverinhalator

*Långverkande beta-2-stimulerare

I andra hand

Vid behov, kombinera

INHALATIONSSTEROID

och

KORTVERKANDE BETA-2-STIMULERARE


Vid svårighet att hantera pulverinhalator, kombinera

INHALATIONSSTEROID

och

KORTVERKANDE BETA-2-STIMULERARE

Steg 2

Kontinuerliga eller återkommande astmabesvär >2 gånger per månad

Utvärdera effekten av behandlingen. Kontrollera inhalationstekniken vid utebliven effekt.

I första hand

Vid behov

KOMBINATIONSPREPARAT STEROID OCH LABA*


Vid svårighet att hantera pulverinhalator

*Långverkande beta-2-stimulerare

I andra hand

INHALATIONSSTEROID – kontinuerlig behandling

och

KORTVERKANDE BETA-2-STIMULERARE – vid behov


Vid svårighet att hantera pulverinhalator

INHALATIONSSTEROID – kontinuerlig behandling

och

KORTVERKANDE BETA-2-STIMULERARE – vid behov

Steg 3

Kontinuerlig behandling vid kvarstående astmabesvär

KOMBINATIONSPREPARAT STEROID OCH LABA*


Vid svårighet att hantera pulverinhalator

KOMBINATIONSPREPARAT STEROID OCH LABA*

*Långverkande beta-2-stimulerare

Astma hos barn 6 månader–11 år

Hälsosamma levnadsvanor
  • Vid rökning, rekommendera rökstopp och erbjud stödjande insatser för dem i hemmet som röker. Läs om Nikotinberoende .
  • Vid otillräcklig fysisk aktivitet, rekommendation om regelbunden fysisk aktivitet och begränsning av stillasittande. Rekommendation enligt Fyss . Överväg FaR.

Målet med astmabehandlingen är normal lungfunktion och symtomfrihet dygnet runt, även vid fysisk aktivitet. Eftersom astmasjukdomen varierar i svårighetsgrad över tid bör behandlingen följas upp och anpassas. Säkerställ korrekt inhalationsteknik vid varje återbesök, se länk till instruktionsfilmer Inhalera rätt nedan. För barn i åldern 4–11 år, utvärdera behandlingen med AKT (Astmakontrolltest för barn mellan 4 och 11 år).

Klokt råd

Lär patienten att inhalera rätt. Förskriv spacer till sprayanvändare.

Vid spraybehandling bör spacer förskrivas som hjälpmedel. Till barn under 4 år bör även mask förskrivas.

Val av spacer vid förskrivning av sprayinhalator; www.janusinfo.se

Inhalera rätt; instruktionsfilmer på www.janusinfo.se

Astma/obstruktiv bronkit hos barn och ungdomar; www.viss.nu

Barn 6 mån–5 år

Lindriga infektionsutlösta besvär – vid behov


Episodisk astma – cirka 10 dagars behandling

I första hand

INHALATIONSSTEROID

I andra hand

LEUKOTRIENANTAGONIST

Utvärdera effekten av behandlingen. Om barnet fortfarande har besvär efter cirka 10 dagars behandling bör barnläkare konsulteras.

Om behov av behandling föreligger mer än 4 gånger per år är kontakt med barnläkare indicerad.

Barn 6–11 år

Steg 1

Astmabesvär enstaka gånger per månad

Vid behov

KORTVERKANDE BETA-2-STIMULERARE


Vid svårighet att hantera pulverinhalator

Vid besvär >2 gånger per månad eller anamnes på exacerbation överväg behandling enligt steg 2.

Steg 2

Kontinuerliga eller återkommande astmabesvär >2 gånger per månad

Tillägg till steg 1

Utvärdera effekten av behandlingen. Säkerställ korrekt inhalationsteknik vid varje tillfälle.

I första hand
INHALATIONSSTEROIDER

Vid svårighet att hantera pulverinhalator
I andra hand
LEUKOTRIENANTAGONIST

Steg 3

Vid kvarstående astmabesvär kontakta barnläkare.

Akutbehandling/korttidsbehandling av astma för vuxna och barn

LUFTRÖRSVIDGANDE

Spray med spacer har lika god effekt som nebulisator, är enkla att använda, prisvärda och kan vara fördelaktiga för att minska smittspridning.

Val av spacer vid förskrivning av sprayinhalator; www.janusinfo.se

I första hand

I andra hand

PERORALA STEROIDER

*Tabletter med betametason kan lösas i vatten, tuggas eller sväljas hela.

Astmaakut hos vuxna; www.viss.nu

Astma – akut hos barn och ungdomar;